Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


08

               Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği - COSME Programı'nın (2014-2020) (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ'lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların iyileştirilmesi ve girişimciliğim teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulduğu iletilmiştir.

           Yazıda devamla, Türkiye'nin programa katılımının ülkemiz ve Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleştiği, sonrasında ise KOSGEB'in ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, KOSGEB Başkanlığının, ulusal katkı payı ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirilmiştir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakta ve bu kapsamda ''COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviveye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması'' projesinin yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Çeşitli tanıtım ve eğitim etkinliklerini içeren projenin, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Açılış Konferansı sonrasında, aşağıdaki takvimde belirtildiği şekilde tematik eğitimlerle süreceği, eğitimlere katılmak isteyenlerin www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlayabileceği bildirilmiştir.

Etkinlik takvimi ektedir.

Üyelerimize Duyurulur.

Okunma Sayısı: 1204
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017