Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


21

 Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup,Başkanlığımız COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen,Başkanlığımız tarafından program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında(Supportingthe Development andPromotion of TransnationalThematicTourismProducts:ExploitingSynergiesbetweenTourismandCulturaland Creative Industries)proje teklif çağrısı yayımlanmış olup,söz konusu çağrıya ilişkin  bilgiler ekte yer almaktadır.

Okunma Sayısı: 772
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017