Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


26

                                                                                 T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş veKanunun uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esasların yer aldığı 1 Seri No.lu Vergi veDiğer Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği 26Mayıs 2018 tarih ve 30432 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 30/05/2018 tarih ve E.71129 sayılı

yazıda; Kanunun tanıtımı amacıyla TÜRMOB, TOBB ve TESK gibi meslek kuruluşlarınınildeki odalarıyla irtibata geçilerek son başvuru tarihi olan 31 Temmuz 2018 tarihine kadartoplantılar, konferanslar, paneller vb. etkinlikler düzenlenmesi istenilmiştir.

 

Bu kapsamda, 7143 Sayılı Kanunun tanıtımı amacıyla 28/06/2018 Perşembe günü saat14:00'de Defterdarlığımız Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacak olup, sözkonusu bilgilendirme toplantısına Odanızdan yeterli sayıda üye ile katılımın sağlanmasınıbilgilerinize rica ederim.

Okunma Sayısı: 755
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017