Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


07

 İran TicaretSanayilerMadenlerveTarımOdası'nınyazısında, EkonomikİşbirliğiTeşkilatı (EİT - İngilizcesi ECO) 2. Sağlık-TurizmKonferansveFuarı'nın (2nd ECO Confobition) 9-10 Ekim 2018 tarihlerinde, İran'ınErdebilşehrindedüzenleneceğibildirilmektedir.

Konferansoturumlarındaaşağıdakikonularayerverileceğibelirtilmektedir:

- SPA vedinlenmeyerleri
- Sağlıkturizmipazarlaması, markalaştırmavesosyalmedya
- Kültürlerarasıetkileşim
- İnsankaynaklarıgelişimiveeğitimi
- Kamu-özelsektörişbirliğivesağlıkturizmiyatırımı

Konuylailgilidetaylıbilgiiçin Bay Mehdi Razzaghshoarveya Bayan ElahehMasoumzadehileirtibatageçilmesi (Tel: +982185732533 E-mail: ecochamber@gmail.com) tavsiyeedilmektedir.

ÜyelerimizeDuyurulur.

 

Okunma Sayısı: 826
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017