Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


31

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (Bmgk) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak yaptırımlar komite tarafından  birleşmişmillerler nezdindeki daimi temsilciliklere ve daimi gözlemciliklere gönderilen notanın örneği birliğimize iletilmiştir.

 

Notada özetle 1483 (2003) sayılı Bmgk kararının 19. Ve 23 .paragraffları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda yer alan kuruluşun çıkardığı bildirilmektedir.

“IQe.098 Name: RayonStateEstablıshment A.k.a.:RayonStateCompany”

 

Üyelerimize Duyurulur

 

 

Ek1-Nota Örneği 

Okunma Sayısı: 921
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017