Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Haberler

MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMI

  • 31.05.2019
  • ctso

Protokol Yürütme Kurulu(PYK) Sn.Hayrettin Çelikten Başkanlığı’nda toplandı.İlk toplantısı gerçekleştirilen PYK üyelerimiz Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Nazmi Babaoğlu, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi TOBB Delegesi Fehmi Bölükbaşı,Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan ve Çankırı Milli Eğitim Şube Müdürü Turhan Hakioğlu ile Çankırı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Karabasmaz katılmıştır.

PYK Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten protokolün amaçları ve önemi hakkında açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında mesleki eğitim öneminden bahseden Çelikten;Bu kurulun ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olduğunu ve vebali yüksek bir görev üstlendiklerini belirtti.Üretimin iki ayağı olduğunu söyleyen başkan 1.Ayak Sermaye,makine,ekipman diğer ayak ise beşeri sermayedir.Girişimcilerin iyi projeler kapsamında 1.Ayak için kaynak bulabileceklerini ancak bunları kullanacak olan beşeri sermayelerin eğitim kurulları tarafından üretilebileceğini savunan Çelikten,İlimiz ve Ülkemizin dünya ile rekabet edebilmesi için öncelikle Beşeri Sermayenin kaliteli olmasından bahsederek Mesleki okullarımızın çok önemli olduğunu söyleyerek iş dünyasının temsilcileri olarak sahayı ve talepleri bilenler ve teorik olarak eğitimcilerle birlikte çalışmanın koordinasyon açından daha iyi sonuçlar vereceğini dolayısı ile kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Ayrıca başkan Çelikten Atölyelerin tertip-düzen ve disiplini sağlamak konusunda Odalar ve Borsalar olarak üzerlerine düşen tüm görevlere hazır olduklarını söyledi.Beşeri sermaye ne kadar başarılı değerlendirilir ise iş dünyası da bununla doğru orantılı olarak başarı olacağı ifadesinde bulundu.İş dünyasının asıl sorununun nitelikli eleman bulunamaması olduğunu ve verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

İş Birliği Protokolü’nde yer alan Görev ve Yükümlülüklerden de bahseden Çelikten;

PYK Görevleri;

1-      Okula atanması ve görevlendirilmesi önerilen,müdür,müdür yardımcısı,öğretmen ve diğer personelin değerlendirmelerini yaparak Protokol Danışma Kurulu’na (PDK) teklif etmek,

2-      Protokolün esaslarına ve sektör ihtiyaçlarına göre yönetim ve işleyişini gerçekleştirmek,

3-      Okulda eğitim Öğretim ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

4-      Protokol kapsamında verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek ,

5-      TOBB ETÜ eğitici personelinin gireceği alan/dal derslerini belirlemek.

Oda/Borsa’ların Yükümlülükleri ;

1-      Protokol faaliyetlerinin ilgili mevzuata göre gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

2-      Okullar ile ilgili iş ve işlemlerde İL MEM ve TOBB ile koordinasyonu sağlamak,

3-      Okullarda ARGE ve Beceri Tasarım Atölyelerini kurmak,

4-      Öğrencileri doğrudan veya üyeleri vasıtasıyla temrinlik malzeme desteği sağlamak,

5-      Okullarda öğrenim gören 10,11 ve 12.sınıf alan/dal öğrencilerinden başarı kriterlerini sağlayanlara burs vermek,

6-      Oda/Borsalara üye firmalarda,işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanmasına aracılık etmek,

7-      PYK’ye temsilci görevlendirmek,PDK kararlarını uygulamak.

Maddeleri üzerinde durarak ‘Görev ve yükümlülüklerimiz en yüksek perdeden ağır bir sorumluluk bilincinde en iyi şekilde yerine getireceğimiz tamdır’ ifadesinde bulundu.

Toplantı da Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Karabasmaz Okulun fiziki yapısı ve kadrosundan bahsederek iş dünyasının verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.11 Haziran 2019 tarihinde Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ikinci toplantının gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMI
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017