Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Haberler

ADR / TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ

  • 04.11.2019
  • ctso

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı .Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel  Müdürlüğü’nden alınan 08/10/2019 tarih ve 74566 sayılı yazıda,31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile trafik siciline tescili ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan 2014 ve öncesi model yılına sahip eski taşıtlara,belirlenen takvime uygun olarak ‘’Taşıt Durum Tespit Belgesi’’ alma zorunluluğu getirildiği belirtilmekte olup 01/07/2016 tarihinden 3 yılı aşkın bir zamandır bu işlemin gerçekleştirildiği, bu zaman zarfında piyasada bulunan tüm araçların kayıt altına alındığı belirtilmektedir.Ayrıca,Türk Standartları Ensitütüsü tarafından ,uygulamanın kötüye kullanılmasına mahal vermemek için yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenleme işlemine 31 Aralık 2019 tarihinde sona verilmesi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda,24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de  yeniden yayımlanan Yönetmeliği Geçici Madde 1 hükmü kapsamında tüm eski araçların ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi almaların zorunlu olduğu 31/12/2019 tarihinden sonra Taşıt Durum Tespit Belgesi Düzenlenmesine son verilecektir.

Bilgi ve konu tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017