Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


Duyurular

 

19

 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:l) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

[Devamını oku...]

18

 Yemen’de 2015 yılından bu yana çatışmalar nedeniyle 28 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 75’i olan 22,2 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.Yaklaşık 10000 kişi çatışmalar sonucu hayatını kaybetmiştir.50000 civarında kişi yaralanmıştır.Açlık krizine ek olarak  ülkede dünyanın en büyük kolera salgını başlamıştır

[Devamını oku...]

18

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin'den odamıza gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilmiştir. 

[Devamını oku...]

07
lsk-Sodex Fuarı Bilgilendirme

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun (18/05/2004 ve 5174 sayılı), 57. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ uyarınca, sektör sorunlarının kapsamlı bir biçimde belirlenmesi, bu sorunlara uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bu önerilerin hükümete ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi ve zamanında sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla, Birliğimizin şemsiyesi altında, 2006 yılında Türkiye Sektör Meclisleri’nin oluşturulmuş olduğu belirtilmektedir. 

[Devamını oku...]

07

 Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından, Hindistan Ticaret ve  Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi'nin 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Mumbai Hindistan'da düzenleneceği bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

06

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması kapsamında (ADR) inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

04
2018/14 Sayılı Genelge

 2018/14 Sayılı Genelge Hakkında

[Devamını oku...]

04
Türkiye Ürdün Ortaklık Anlaşması'nın Feshi

 Türkiye Ürdün Ortaklık Anlaşmasının feshi hakkındaki ayrıntılı bilgiye

[Devamını oku...]

27

 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlı dosyalardan ulaşabilirsiniz.

[Devamını oku...]

27
Askıya Alınması Uygulaması

 Bilindiği üzere sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

[Devamını oku...]

Sayfa 4 / 25İlk   Geri   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  İleri   Son   
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017