Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler


Duyurular

 

07

 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelil hale gelen eşya ve taşıtların e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir.Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr/ web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşabilinmektedir.

[Devamını oku...]

31

 Hong Kong Başkonsolosluğumuzdan alınan yazıya atfen,Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kuşak ve Yol Zirvesi’ne ilişkin olarak bir sonraki Zirve’nin 11-12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

31

BirleşikArapEmirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde, 10-12 Haziran 2019 tarihleriarasındadüzenlenecek AUTOMECHANIKA DUBAI 2019 Fuarı'nınTürkiyemillikatılımorganizasyonunun İstanbul TicaretOdası (İTO) tarafındangerçekleştirileceğibildirilmektedir.  

[Devamını oku...]

31

 Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Irak Ticareti Hizmetleri ve Fuarlar Genel Şirketi ve Irak Mecd Al Amal Fuar ve Konferansları Firması'nın işbirliğinde 6. Irak Enerji Konferansı ve Fuarı'nın 22-24 Nisan 2019 tarihinde Uluslararası Bağdat Fuar Alanı, Irak'ta düzenleneceği bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

31

 Gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulaması esaslarının 4458 sayılı gümrük kanunu’nun 221’nci maddesi 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/15481 sayılı kararnamenin 121-125 ‘nci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı resmi gazete’de yayımlanan 74 seri nolu gümrük genel tebliği ile belirlendiği açıklamıştır.

[Devamını oku...]

27

 Ülkemizin gerçek değerleri ile tanıtılması ihracatımızın arttırılması,sektörlerimize yeni iş imkanları sunulması hepimizin ortak amacıdır.

Bu çerçevede uluslararası organizasyonlara ülkemizin her bölgesinden sektör mensuplarımızın katılımı büyük önem taşımaktadır.

[Devamını oku...]

26

 Erasmus + Avrupa Birliği’nin eğitim ,öğretim ve gençlik programıdır. Program kapsamında verilen hibeler sayesinde gerçekleştirilen projeler ile mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki işbirliği güçlendirmek ,gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak çalışanları teknolojik gelişmelerin gerektirdiği bilgi beceri ve yeterliliklere donatarak istihdam kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır

[Devamını oku...]

21

 TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde, Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri TOBB Türkiye 100 Programı yürütülmektedir.

[Devamını oku...]

19

 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:l) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

[Devamını oku...]

18

 Yemen’de 2015 yılından bu yana çatışmalar nedeniyle 28 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 75’i olan 22,2 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.Yaklaşık 10000 kişi çatışmalar sonucu hayatını kaybetmiştir.50000 civarında kişi yaralanmıştır.Açlık krizine ek olarak  ülkede dünyanın en büyük kolera salgını başlamıştır

[Devamını oku...]

Sayfa 8 / 29İlk   Geri   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  İleri   Son   
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017