Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler

18

 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Defter-Beyan Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu Tebliğ ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amaçlanmıştır.

[Devamını oku...]

16

 08.01.2018 Tarih ve 30295 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanliginin Karayollari Tasima Yönetmeligi geregince verasetle devir alinan K Türü Belgeler haric diger nedenlerden dolayi iptal olmus K Türü Belgeleri gerekli belge sartlari yerine getirilmek ve yeni belge ücretinin %50'sini ödemek sarti ile yenileme islemi yapilabilinecektir.

[Devamını oku...]

15

 Cezayir, 2015 yılında yürürlüğe koyduğu ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngörmektedir.

 

[Devamını oku...]

15

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında  kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılının Kasım ve Aralık ayında toplam 10 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

 

[Devamını oku...]

15
2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26.12.2017 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

[Devamını oku...]

15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, Katar Ticaret ve Sanayi Odası (QCCI) ile işbirliğiyle, 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Doha’ya bir özel sektör heyeti ziyaret gerçekleştirilecektir.​

[Devamını oku...]

15

  Türkiye ile Karadağ arasında halihazırda yürülükte olan Serbest Ticaret Anlaşması nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla müzakerelere başlanılacağı belirtilmiştir.

[Devamını oku...]

15

  Ankara Sanayi Odası öncülüğünde ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile JAIF&JICC (Japan Atomic Industrial Forum & Japan International Cooperation Center) işbirliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, ülkemizde nükleer sektörde tedarik zincirinde yer almayı hedefleyen sanayiciler için en önemli konulardan birisi olan “KALİTE YÖNETİMİ ve GÜVENLİK” konusunda Seminer düzenlenmektedir.

24-25 Ocak 2018 tarihlerinde TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri 1-2-3 No’lu Toplantı Salonları’nda gerçekleşecek seminerde amaç

[Devamını oku...]

12

  Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

[Devamını oku...]

12

  Bilindiği üzere, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9. Maddesinin b fıkrası gereğince Ölçü ve Ölçü Aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadır.

Bu itibarla, Ölçü ve Ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri en son damgalandıkları yıldan başlamak üzere 2(iki) yılda bir yapılmaktadır. 2(iki) yıllık damga süresini doldurmuş Ölçü ve Ölçü aleti sahiplerinin 28 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili mercilere beyanname vermeleri zorunludur.

[Devamını oku...]

Sayfa 11 / 22İlk   Geri   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  İleri   Son   
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017