Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Basında Biz Menü

Haberler

23

  Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya istinaden, ABD Kongresi yetkisinde olan ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin yasanın 31 Aralık 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle konu hakkında yeniden yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

[Devamını oku...]

23

 Dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan ve 1960'lı yıllardan itibaren Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen SIAL Paris fuarına Türkiye milli katılımının İstanbul Ticaret Odası (ITO) tarafından gerçekleştirildiği ve anılan fuarın başarısı göz önünde bulundurularak başka ülkelerde de düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

18

 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Defter-Beyan Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu Tebliğ ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amaçlanmıştır.

[Devamını oku...]

16

 08.01.2018 Tarih ve 30295 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanliginin Karayollari Tasima Yönetmeligi geregince verasetle devir alinan K Türü Belgeler haric diger nedenlerden dolayi iptal olmus K Türü Belgeleri gerekli belge sartlari yerine getirilmek ve yeni belge ücretinin %50'sini ödemek sarti ile yenileme islemi yapilabilinecektir.

[Devamını oku...]

15

 Cezayir, 2015 yılında yürürlüğe koyduğu ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngörmektedir.

 

[Devamını oku...]

15

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında  kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılının Kasım ve Aralık ayında toplam 10 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

 

[Devamını oku...]

15
2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26.12.2017 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

[Devamını oku...]

15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, Katar Ticaret ve Sanayi Odası (QCCI) ile işbirliğiyle, 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Doha’ya bir özel sektör heyeti ziyaret gerçekleştirilecektir.​

[Devamını oku...]

15

  Türkiye ile Karadağ arasında halihazırda yürülükte olan Serbest Ticaret Anlaşması nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla müzakerelere başlanılacağı belirtilmiştir.

[Devamını oku...]

15

  Ankara Sanayi Odası öncülüğünde ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile JAIF&JICC (Japan Atomic Industrial Forum & Japan International Cooperation Center) işbirliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, ülkemizde nükleer sektörde tedarik zincirinde yer almayı hedefleyen sanayiciler için en önemli konulardan birisi olan “KALİTE YÖNETİMİ ve GÜVENLİK” konusunda Seminer düzenlenmektedir.

24-25 Ocak 2018 tarihlerinde TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri 1-2-3 No’lu Toplantı Salonları’nda gerçekleşecek seminerde amaç

[Devamını oku...]

Sayfa 20 / 31İlk   Geri   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  İleri   Son   
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017