Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

"K" Yetki Belgeleri İçin Müracaatta İstenen Belgeler

Yetki Belgeleri İçin İstenen Belgeler

K1, K1*, K2, K2*, K3 türü yetki belgeleri için istenen belgeler ve gerekli şartları aşağıda tanımlanmıştır...

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 1 birim araç ve 25 ton azami yüklü ağırlığa sahip, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 2 birim araç ve 50 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
 
 
NOT:

1) Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Vergi Levhası fotokopisi.
9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
 

NOT:

1) Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticaritaşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

K2/ K2*YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI )

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Ücret indiriminden yararlanılabilmesi (K2*)için:
-Yüklü ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt.
8. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
9. Araçların muayenesinin yapılmış olması zorunludur.

NOT:

1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
9. Gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 2 birim araç ve 35 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
 

NOT:

1) Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017