Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Tarihçe

TARİHÇE


Oda, üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 1923 yılında Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası adı ile kurulmuştur. Odanın ilk başkanı olarak Haşim ZİNCİRCİOĞLU seçilmiştir. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyetin ilk yıllarında yalnızca ticari ihtilafları halletmek yıllık alınan aidatları toplamak ve tüccar kefaletlerinin tasdikinden ibaretti. Kuruluşunun ilk yıllarında çok fazla ticari hacmi olmayan ilimizde, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odasının ilk arsası 1977 yılında şu an mevcut binamızın bulunduğu yerde İmaret Mevkiinde alınıp 1980 yılında 4 Katlı Hizmet binası inşa edilerek hizmete açılmıştır. Şu an ilimizde kapasitelerin artmasıyla Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası 7 Yönetim Kurulu, 20 Meclis üyesinden oluşmaktadır. Odamız üyelerine Genel Sekreterliğimiz altında Proje Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler, Oda Sicil İşlemleri, K Türü Belgeler, Muhasebe birimleriyle hizmet vermektedir.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017