Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Odadan Terk İşlemleri

Odadan Terk İşlemleri

1. ŞAHIS TERK

1- Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2- Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3- Vergi dairesinden kapandığına dair tutanak
4- Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.(Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.

2. ANONİM ŞİRKET 

A. ŞUBE KAPANIŞI

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Yönetim kurulu kararı (Noter-onaylı 2 adet)

B. TASFİYE SONU FESİH

1- Dilekçe
2- Genel kurul toplantı tutanağı (aslı veya noter onaylı örneği
3- Hazirun cetveli (aslı veya noter onaylı örneği)
4- Hükümet komiseri atama yazısı

Önemli Not : Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.

C. TASFİYEYE GİRİŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2- Genel kurul toplantı tutanağı
3- Yönetim Kurulu tasfiyeye giriş kararı (Tasfiyeye giriş nedeni, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı 2 adet)
4- Hazirun cetveli
5- Tasfiye halinde ibaresi ile şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye memurlarına ait - noter onaylı aslı)
6- Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi
7- Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
8- Gündem

ÖNEMLİ NOTLAR: Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

3. LİMİTED ŞİRKET
A. ŞUBE KAPANIŞI

1- Şube Kapanış Dilekçesi (İmzalı-kaşeli)

2- Ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı)

B. TASFİYE SONU KAPANIŞ

1- Fesh Dilekçesi
2- Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 adet )
3- Sıfırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu
4- Mal Beyannamesi

​c. TASFİYEYE GİRİŞ

1- Tasfiyeye giriş dilekçesi
2- Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı-1 adet)
3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (noter onaylı )
4- Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise nüfustan veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi.
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017